Sağlık

Haklarını isteyen tabipler, yeni eylem hazırlığında

Emeklerinin karşılığını isteyen tabipler, geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattıkları eylemlilik süreci ile yaptıkları çeşitli eylemlerden sonuç …

Haklarını isteyen tabipler, yeni eylem hazırlığında

8867de1f 4767 47f7 ba9a afbc38c2a2c2 16 9 1646392593

Emeklerinin karşılığını isteyen tabipler, geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattıkları eylemlilik süreci ile yaptıkları çeşitli eylemlerden sonuç alamaması üzerine yeni bir eylem süreci başlattı.

Emeklerinin değersizleştirilmesine karşı uzun bir süredir verdikleri mücadeleden bir sonuç alamayan tabipler ve sağlık çalışanları yeni bir eylem süreci hazırlığı içerisinde.

YENİ EYLEM SÜRECİ BAŞLATILDI

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici, şehirde sağlık alanında örgütlü tüm meslek odaları, sendikalar ve derneklere çağrıda bulunarak, 9 Mart tarihinde yeni eylem süreci hakkında görüşmeye çağırdı.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak yaşadıkları sorunlara acil çözüm talebiyle, Ekim 2021 tarihinde başlattıkları eylem sürecinden bir sonuç alamadıklarını ifade eden Ekici, “Eylemlerimiz, 23 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında ‘Beyaz Yürüyüş’ ve ‘Beyaz Forum’ ile devam etti. Bu eylemliliğin hemen ardından, Aralık 2021’de aklımızla ve emeğimizle adeta alay eder gibi, bir kısım hekimin ücretlerinde kısmi iyileştirme içeren bir yasa tasarısı Meclise geldi.

Düzenleme beklediğimiz bu yasa tasarısının da Meclis’ten geri çekildiğini gördük. Ocak ayında tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir özlük hakları düzenlemesi tasarısının Meclis’e gelmesi bekleniyordu. Fakat geldiğimiz bu noktada halen bir gelişme olmaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği tarafından, acilen hak ettiğimiz ücretler ve çalışma koşulları, sağlıkta şiddete karşı etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ana talepleri ile yeni bir eylem süreci başlatılmıştır” dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN

Her birinin sorunlarının ortak ve aslında çözümlerinin çok basit olduğunu belirten Ekici, sorunlarının acilen çözüme kavuşturulmasını istediklerini ve sorunların çözümünün de Meclis’te olduğunu bildiklerini söyledi. Taleplerini sıralayan Ekici şöyle konuştu:

* Emekliliğe yansımayan, ne zaman verileceği belli olmayan ek ödemeler yerine, insanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak, hakkımız olan ücretlerimizi ve 7.200 gösterge istiyoruz.

* İnsanca çalışma koşulları ve güvenli çalışma ortamları istiyoruz.

* TTB’nin yıllardır önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın bir an önce çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesini istiyoruz.

* Covid-19’un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz.

* Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

* Çalıştığımız her yerde, şeffaf, adil, katılımcı, liyakate, bilime, iyi hekimlik ilkelerine dayalı yönetim anlayışı istiyoruz.

* İş güvencemiz/gelir güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi istiyoruz.

* Halk sağlığını önceleyen bir sağlık sisteminde, emeğimiz sömürülmeden, gelecek kaygısı yaşamadan, bilimsel ve etik ilkeler içinde hekimlik yapmak istiyoruz.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL